Thực dưỡng Miễn Dịch Nutri Fucoidan Plus, Hộp 500g

Thực dưỡng Miễn Dịch Nutri Fucoidan Plus, Hộp 500g

Giá bán: 560.000 đ

- Được chiết xuất từ tảo nâu Mozuku, và 9 loại nấm của Nhật Bản chứa thành phần Beta Glucan và Gạo lứt
- Dùng cho người ăn chay, người già, người ốm, người thể trạng kém tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe.

Giá gốc: 580.000 đ

Đã có 06 khách mua sản phẩm này

Đặt mua
Combo 2 hộp Nutri Fucoidan Plus. Mỗi hộp 500g

Combo 2 hộp Nutri Fucoidan Plus. Mỗi hộp 500g

Giá bán: 1.100.000 đ

- Được chiết xuất từ tảo nâu Mozuku, và 9 loại nấm của Nhật Bản chứa thành phần Beta Glucan và Gạo lứt
- Dùng cho người ăn chay, người già, người ốm, người thể trạng kém tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe.

Giá gốc: 1.160.000 đ

Đã có 32 khách mua sản phẩm này

Đặt mua
Combo 4 hộp Nutri Fucoidan Plus. Mỗi hộp 500g

Combo 4 hộp Nutri Fucoidan Plus. Mỗi hộp 500g

Giá bán: 2.130.000 đ

- Được chiết xuất từ tảo nâu Mozuku, và 9 loại nấm của Nhật Bản chứa thành phần Beta Glucan và Gạo lứt
- Dùng cho người ăn chay, người già, người ốm, người thể trạng kém tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe.

Giá gốc: 2.320.000 đ

Đã có 163 khách mua sản phẩm này

Đặt mua
Combo 6 hộp Nutri Fucoidan Plus. Mỗi hộp 500g

Combo 6 hộp Nutri Fucoidan Plus. Mỗi hộp 500g

Giá bán: 2.940.000 đ

- Được chiết xuất từ tảo nâu Mozuku, và 9 loại nấm của Nhật Bản chứa thành phần Beta Glucan và Gạo lứt
- Dùng cho người ăn chay, người già, người ốm, người thể trạng kém tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe.

Giá gốc: 3.480.000 đ

Đã có 239 khách mua sản phẩm này

Đặt mua
Combo 8 hộp Nutri Fucoidan Plus. Mỗi hộp 500g

Combo 8 hộp Nutri Fucoidan Plus. Mỗi hộp 500g

Giá bán: 3.760.000 đ

- Được chiết xuất từ tảo nâu Mozuku, và 9 loại nấm của Nhật Bản chứa thành phần Beta Glucan và Gạo lứt
- Dùng cho người ăn chay, người già, người ốm, người thể trạng kém tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe.

Giá gốc: 4.640.000 đ

Đã có 05 khách mua sản phẩm này

Đặt mua
Combo 10 hộp Nutri Fucoidan Plus + tặng thêm 01 hộp. Mỗi hộp 500g

Combo 10 hộp Nutri Fucoidan Plus + tặng thêm 01 hộp. Mỗi hộp 500g

Giá bán: 4.500.000 đ

- Được chiết xuất từ tảo nâu Mozuku, và 9 loại nấm của Nhật Bản chứa thành phần Beta Glucan và Gạo lứt
- Dùng cho người ăn chay, người già, người ốm, người thể trạng kém tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe.

Giá gốc: 5.800.000 đ

Đã có 38 khách mua sản phẩm này

Đặt mua
Combo 15 hộp Nutri Fucoidan Plus + tặng thêm 01 hộp. Mỗi hộp 500g

Combo 15 hộp Nutri Fucoidan Plus + tặng thêm 01 hộp. Mỗi hộp 500g

Giá bán: 6.450.000 đ

- Được chiết xuất từ tảo nâu Mozuku, và 9 loại nấm của Nhật Bản chứa thành phần Beta Glucan và Gạo lứt
- Dùng cho người ăn chay, người già, người ốm, người thể trạng kém tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe.

Giá gốc: 8.700.000 đ

Đã có 127 khách mua sản phẩm

Đặt mua
Combo 20 hộp Nutri Fucoidan Plus tặng thêm 03 hộp. Mỗi hộp 500g

Combo 20 hộp Nutri Fucoidan Plus tặng thêm 03 hộp. Mỗi hộp 500g

Giá bán: 8.200.000 đ

- Được chiết xuất từ tảo nâu Mozuku, và 9 loại nấm của Nhật Bản chứa thành phần Beta Glucan và Gạo lứt
- Dùng cho người ăn chay, người già, người ốm, người thể trạng kém tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe.

Giá gốc: 11.600.000 đ

Đã có 24 khách mua sản phẩm

Đặt mua